Hvorfor organisere seg?

NSFBilde04

Påvirke egne vilkår og jobbtrygghet

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, og virke for forbedringer.
Foreningen skal herunder søke å treffe avtaler og overenskomster om lønn og ansettelsesvilkår samt overvåke medlemmenes interesser overfor arbeidsgivere, myndigheter og andre.

 

Påvirke SAS

Som medlem av NSF vil du bli representert i alle de fora i SAS hvor NSF kan la sin røst bli hørt. Dette gjelder alt fra mindre komiteer, bedriftsutvalg og helt opp til konsernstyreplass når det er mulig.

Påvirke myndighetene

I NSF har vi løftet forenings arbeidet fra å være kun medlemsorientert, til også å ha reell påvirkning på beslutningstagere innen luftfart i Norge og internasjonalt gjennom våre verv i NF/LO, IFALPA, ECA og ASAP (Staraliansepilotene). Gjennom dette arbeidet begynner vi nå å se resultater ved at flere partier vil ha gjennom luftfartspolitikk som vi har skissert. Også på EU-nivå ser vi resultat av lengre tids arbeid for å få i stand et regelverk som legger til rette for konkurranse på like vilkår.

 

Forsikring om noe går galt

Ved å være medlem i NSF får du hjelp om uhellet skulle være ute, enten det er på jobb eller privat. På jobb hjelper foreningen ved mindre og større problemer. Gjennom LO Favør har man en uslåelig innboforsikring samt flere andre frivillige forsikringer som vi sterkt anbefaler våre medlemmer.

 

Dele oppgavene og utgiftene

Når vi går sammen og i fellesskap deler ansvaret får vi et effektivt system for å fordele arbeid som går på våre felles vilkår. Vi har spesialister på ulike felt som er klare for å hjelpe alle medlemmene våre. Gevinsten i å være organisert kommer i mange former. Vi kan se det på den nye felles lønnsskalaen som NSF har vært stor pådriver for, forbedring av K-avtale, pågående dialog med selskapet for å forbedre vår hverdag på jobb, og ikke minst når man trenger hjelp til private eller jobb-relaterte saker.

 

Flysikkerhetsarbeid

I NSF jobbes det kontinuerlig med flysikkerhetsarbeid gjennom ulike kanaler i Norsk Flygerforbund, selskapet, individuelt på medlems nivå og gjennom myndighetene. I et Europa med løst reglement er dette en av våre viktigste oppgaver. Vi er der for våre medlemmer om de møter problemer på 'line´, eller om det skulle være noe relatert til selskapet – og dette kan vi betegne som en av våre kjernevirksomheter.

 

Globalt Samarbeid om Rettigheter og Regler

Gjennom våre medlemskap i NF/LO, IFALPA, ECA,og ASAP har vi mange partnere vi samarbeider tett med piloters rettigheter og 'Rules of the Sky´. Det er NSFs oppfatning at om vi skal ha trygge gode jobber her i Norge og i SAS så må vi se utenfor vårt eget selskap og påvirke der det er mulig – da er det bra å ha tilknytning til disse store paraplyorganisasjonene hvor vi er med på å direkte påvirke hvor pendelen svinger. Dette arbeidet begynner vi nå å se resultater av og det er bevegelse i EU systemet mot et strengere regelverk.

Nyheter Internasjonalt

There are not feed items to display.

LOfavør app