Kont­inuerlig Arbeid gir Resultater

NSFBilde14

  • I 2015 satte vi oss et mål om at vi skal ha én felles lønnsskala for piloter i SAS. Denne har vi utformet sammen med SPF og lagt mye arbeid inn i. Resultatet er en en startlønn som er nesten 30% bedre enn i 2014, samt en raskere lønnsøkning og utjevning for piloter med forskjellig erfaring

  • NSF har også stått for arbeidet med å gi oss det som er maks oppnåelig nivå på innskudds pensjon i Norge. Vi har fått til en LoL ordning som fungerer for de som virkelig trenger den, i tillegg til at vi har fått øket inngangsutbetalingen fra 0 kr for nyansatte til 1 mill – her fortsetter arbeidet for å øke dette ytterligere.

  • Internasjonalt har NSF utmerket seg i sine verv og har stor tillit blant våre partnere. Blant annet har Jack Netskar (NSF) leder-rollen Executive Vice President i IFALPA. Gjennom sin rolle i IFALPA har Jack har vært i spissen for lobby virksomheten som gjorde at NAI møtte stor motstand i å få driftstillatelse i USA. Jack er også nestleder i ASAP.

  • På nasjonalt nivå sitter Yngve Carlsen (NSF) som leder i NF. Her har NSF hatt en avgjørende rolle i å forme Norsk Cockpitforbund som har slått seg sammen med NF og er forbundet for piloter i LO.

Nyheter Internasjonalt

There are not feed items to display.

LOfavør app