Ja, en extended FDP kan planlegges med maks. 3 sektorer. Kan planlegges med maks. 3 extended FDPs i perioden april t.o.m oktober og maks. 2 resten av året. Utkall på standby til en extended FDP regnes som en planlagt FDP.