Kort om Norske SAS-flygeres forening

  • Stiftet i 1946.
  • Medlem av Norsk Flygerforbund, LO Norge, The Associations of Star Alliance Pilots (ASAP), The European Cockpit Association (ECA) og The International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA).
  • Har valgte representanter i flere internasjonale organisasjoner. Den sittende presidenten i IFALPA er NSF-medlem Jack Netskar.
  • Samarbeider tett med Dansk Pilotforening (DPF) og Svensk Pilotförening (SPF) gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG).
  • Grunnlegger av Norsk Flygerforbund i 1977.
  • Stiftet Norsk Cockpitforbund som LO-forbund i 2014. Forbundet ble slått sammen med Norsk Flygerforbund og samlet i LO i 2016.

Stort fellesskap for størst mulig påvirkning

I NSF har vi erfart at vi oppnår mer om vi som piloter står sammen, og blir representert både i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Derfor er vi medlem i LO som med sine nesten 1 million medlemmer er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge. Vi arbeider kontinuerlig med å konsolidere vår virksomhet med de andre pilotforeningene i SAS, og også med å representere våre medlemmer i de viktigste internasjonale fora som IFALPA og ECA.

Lokal representasjon

Norske SAS-flygeres forening har lang erfaring med foreningsarbeid. Vi tar tak i alle saker vi får inn. Vi søker aktivt å opprettholde en tett dialog med selskapet og støtte oppunder et sterkt samarbeid som bygger et langsiktig bærekraftig SAS. Dette skal bidra til å sikre SAS-piloters interesse på en effektiv måte.

Regionalt samarbeid

Vi tror på at vi står sterkere som én regional forening, enn som flere nasjonale foreninger, og hvis alle pilotene i SAS er samlet i en forening, vil våre interesser være bedre ivaretatt. Derfor jobber vi aktivt for et tett samarbeid mellom de ulike SAS-foreningene gjennom fellesskapet SAS Pilot Group. En SAS-pilot er en SAS-pilot, og vi skal knytte bånd og snakke med en felles stemme.

Styrke i nasjonalt og internasjonalt fellesskap

Foreningen skal ivareta deg som ansatt i SAS her og nå. Vi skal løse lokale utfordringer og bidra med vår kunnskap om SAS. Luftfarten er imidlertid internasjonal, og vi vil aldri kunne oppnå gode lønns- og arbeidsvilkår om ikke rammevilkårene i bransjen er gode. Det er regelverket som til slutt bli avgjørende for din og min arbeidshverdag, og utviklingen i luftfarten på dette området har vært en nedadgående trend.

Vi opplever derimot at denne trenden bremses og til og med snus på noen områder, på grunn av våre samarbeidspartnere. Derfor tror NSF på en tett tilknytning til Norsk Flygerforbund, LO Norge, ECA og IFALPA. Dette gir oss en nasjonal og internasjonal stemme, og påvirkningskraft på utformingen av regelverket.