Pilot Advisory Group (PAG) ble etablert på slutten av 1990-tallet etter anbefaling fra IFALPA. Organisasjonen er opprettet av NSF og er uten rapporteringsplikt til noen om det daglige arbeidet. Alle medlemmene i PAG har full taushetsplikt.

Fra 2004 har PAG Norge bestått av representanter fra NSF og SNF. PAG Sverige og PAG Danmark kan også kontaktes om det er ønskelig.

PAG skal bistå alle SAS-piloter som ønsker støtte og omsorg i forbindelse med problemer av personlig art, samt i arbeidsforhold. På bakgrunn av opplysninger om mulig misbruk av rusmidler eller avvikende sosial oppførsel, vil PAG på eget initiativ ta kontakt med medlemmet for å gi/formidle råd og støtte.

Naturlige hjelpeområder er:

  • Misbruk av rusmidler
  • Psykiske problemer
  • Ettervern ved uhell
  • Førtidspensjonering og loss of license
  • Støtte til langtidssykemeldte
  • Familie- og økonomiske problemer
  • Samarbeidsproblemer
  • Usosial oppførsel

I mange tilfeller må hjelp formidles til riktig instans, og det er derfor viktig for PAG å opprette kontakt med relevante fagpersoner som for eksempel lege, psykolog, prest, advokat, AA etc.

PAG betraktes som er ressurs i forebyggende- og rehabiliteringsarbeidet med SAS-piloter ansatt i Oslo, og PAG vil utgjøre NSFs representasjon i denne type arbeid. Det er viktig å påpeke at rehabilitering av piloter er et ansvar som påhviler arbeidsgiver.

Kontakt PAG

Cathinka Synnestvedt
+47 911 83 985
OSL, NSF
Bjørn Djup
+47 957 14 285
OSL, NSF
Frode Wegger
+47 957 14 523
OSL, NSF
Steinar Inderhaug
+47 413 17 818
SVG, SNF
Atle Naavik
+47 957 14 467
TRD, SNF