Operativ seksjon

Atle Mikaelsen
atle.mikaelsen@saspilot.no
+47 911 92 747
 
  David Vojnovic
david.vojnovic@saspilot.no
+46 73-062 66 91

Personellseksjonen

Leder
Trond Henriksen
trond.henriksen@saspilot.no
+47 957 14 204
Hotellrepresentant og crew meal-ansvarlig
Lars Magnus Kirkhus
Personellseksjonen
lars.kirkhus@saspilot.no
+47 926 69 061