Operativ seksjon

Leder
Øystein Syrrist
oystein.syrrist@saspilot.no
+47 909 44 764
 
Atle Mikaelsen
atle.mikaelsen@saspilot.no
+47 911 92 747

Personellseksjonen

Leder
Trond Henriksen
trond.henriksen@saspilot.no
+47 957 14 204
Hotellrepresentant og crew meal-ansvarlig
Dagfinn Haakonsen

dagfinn.haakonsen@saspilot.no
+47 957 14 201

Økonomiseksjonen

Leder
Hallvard Tveit
hallvard.tveit@saspilot.no
+47 920 29 332