Roger Klokset
Leder
roger.klokset@saspilot.no
+47 901 12 663
Ole Fredrik Knutsen
Nestleder
ole.knutsen@saspilot.no
+47 920 24 662
Trond Henriksen
Leder, personell­seksjonen
trond.henriksen@saspilot.no
+47 957 14 204
Lars Magnus Kirkhus
Personellseksjonen
lars.kirkhus@saspilot.no
+47 926 69 061
Atle Mikaelsen
Leder, operativ seksjon
atle.mikaelsen@saspilot.no
+47 911 92 747
David Vojnovic
Operativ seksjon
david.vojnovic@saspilot.no
+46 73 062 66 91

Aleksander Rødland
SAS Link representant
aleksander.rodland@saspilot.no
+47 466 36 261