Nei, split duty skal kun benyttes ved korte nattstopp, og skal avsluttes ved ankomst hjemmebase, og skal inneholde maks. 2 sektorer etter det korte stoppet. Unntaket er ved ad-hoc charter, der split duty på dagtid er ok. Kan planlegges med maks. en split duty i en arbeidsperiode.