En endring til publisert schedule som ikke anses som en uregelmessighet. Utkall på standby er ikke en omdisponering.