Utsjekk siste produksjonsdag skal være maks. 12 timer senere enn innsjekk eller standby-start på første produksjonsdag. Regelen gjelder kun for planlagte produksjonsdager som overstiger 3 (4- og 5-dagers slinger), og som avsluttes med flygetjeneste siste dag (ikke simulator- eller annen bakketjeneste/kursing), og som er omgitt av fritidsperioder.