Friperioden skal være på minimum 64 timer fri, inneholdende perioden fra fredag kl. 1700 til mandag kl. 0600. Man har krav på en helgefri per kalendermåned, og helgefri tilhører den måneden hvor søndagen ligger.