Du kan selge 20 fridager (FX) per kalenderår til 8% av aktuell månedslønn (ikke 100% månedslønn) for planlagt duty t.o.m 6 timer, og 14% av aktuell månedslønn for planlagt duty over 6 timer per solgte fridag.