Da har du krav på enten en F3-dag, eller 2% av 100% månedslønn pr halve time, dog maks. 8%, for hver fridag som berøres. Viktig å gi beskjed til SAS hvis du ønsker F3-dag i stedet for lønn.