Ja, piloter i VG, både SA og DA, kan på Portalen under «Bidding and Requests», bidde 2 «superfridager» (FS) per kalendermåned med «instant reply», 6 måneder frem i tid med gitte betingelser som beskrevet i Bilag 2 i K-avtalen. Kalenderårsbegrensning på maks. 24 og 12 FS for hhv. SA/MFF og DA.

Referanse: K-avtalen

Bilag 2 – Superfridag

Single aisle piloter variabel gruppe – Prøveavtale

Piloten har mulighet til å requeste 24 per kalenderår, maksimalt 2 per kalendermåned, med instant reply. Requests kan fremsettes 6 måneder frem i tid.

 • Request om superfri kan ikke gjøres på weekend-dager.
 • Request om superfri fremsettes senest d. 25 to måneder før aktuell schedule, ie. FS for april måneds schedule biddes i februar.
 • Ikke utnyttede dager kan ikke overføres, og kompenseres ikke på annen måte.
 • Request om superfri bevilges ikke hvis dagen er planlagt med en skoleaktivitet.
 • Superfridag kan biddes følgende måte:
  • 1 FS kan bidd es i direkte for, eller etterkant av FW. I dette tilfellet bortfaller retten til ytterligere FS samme mnd, eller
  • 2 FS kan biddes samlet. Perioder av FW, og FS skal være adskilt av 3 dager.
 • Piloten kan ikke requeste superfridager i perioden 18. des til 08. jan. og i perioden 6 dager før planlagte aktiviteter (ferie, militærtjeneste, LOA, etc., som har en utstrekning som overstiger 6 dager) og 3 dager etter den planlagte aktivitet.
 • Requests som er innvilget kan ikke endres av hverken den enkelte pilot eller SAS, såfremt de ikke bryter med noen av de ovenstående punkter.
 • SAS fastsetter kvoter og øvrige retningslinjer.

Dobbelt aisle piloter variabel gruppe

Piloten har mulighet til å requeste 12 fridager per kalenderår, maksimalt 2 per kalendermåned, med instant reply. Requests kan fremsettes 6 måneder frem i tid.

 • Request om superfri fremsettes senest d. 25 to måneder før aktuell schedule, ie. FS for april måneds schedule biddes i februar.
 • Requests om superfri kan maksimalt fremsettes i 3 weekender per kalenderår.
 • Ikke utnyttede dager kan ikke overføres, og kompenseres ikke på annen måte.
 • Request om superfri bevilges ikke hvis dagen er planlagt med en skoleaktivitet.
 • Superfridager kan ikke requestes enkeltvis og requests skal være adskilt av minimum 3 kalenderdager til annen requestet fridag.
 • Piloten kan ikke requeste superfridager i perioden 18. des til 08. jan. og i perioden 6 dager før planlagt aktiviteter (ferie, militærtjeneste, LOA, etc., som har en utstrekning som overstiger 6 dager) og 3 dager etter den planlagte aktivitet.
 • Piloten kan ikke requeste superfridager i perioden 01. jun til 31. aug.
 • Pilot med rotasjonsferie har ikke adgang til superfridag.
 • Requests som er innvilget, kan ikke endres av hverken den enkelte pilot eller SAS, såfremt de ikke bryter med noen av de ovenstående punkter.
 • SAS fastsetter kvoter og øvrige retningslinjer.