På Portalen under «Bidding and Requests», så kan man bidde en helgefri per måned med instant reply (FW), med gitte betingelser som beskrevet i Bilag 4 i K-avtalen. Dette gjelder kun for SA i VG og MFF.

Referanse: K-avtalen

Bilag 4

Prøveavtale weekend request system for vg single aisle piloter

Avtalens intensjon er å gi piloten mulighet til å påvirke plasseringen av den avtalefestede weekendfri i sin schedule.

Definisjoner:

1. FW: En weekendfri som er requested og oppfylt (schedulert)

2. Weekendfri: Iht § 5 pkt 7.1 c, og d i kollektivavtalen

3. Påvirkningsbar fritid: Fritid som piloten har påvirket selv. Oppfylt biddet ferie, LOA, rotasjonsferie (inkludert sommerferieperiode) er eksempler på påvirkningsbar fritid. Ferie ensidig lagt ut av SAS er ikke påvirkningsbar fritid.

4. Åpent vindu: En periode hvor request kan fremsettes.

5. Kvoter: Antall piloter som kan ha weekendfri en og samme weekend

 • Piloten kan fremsette en request om weekendfri per kalendermåned med instant reply.
 • Piloter som ikke requester weekendfri tildeles vilkårlig weekendfri aktuell måned.
 • Request om weekendfri fremsettes senest d.25 to måneder før aktuell schedule, og bidding vinduet er fra d. 06. til d. 05. i etterfølgende måned, ie. FS for juni måneds schedule 06. juni -05. juli biddes i april måned.
 • Requests kan fremsettes i released ferieperiode, og bidding av FW åpner dagen etter at aktuelle ferieperiode er released.
  • Sommerbidding åpner p.t. 2 april for perioden 6 juni 5 september.
  • Høstbidding åpner p.t. 2 juli for perioden 6 september 5 januar
  • Vårbidding åpner p.t. 2 nov for perioden 6 januar til 5 juni
 • Kvoter for weekendfri fastsettes av SAS.
 • Requests om weekendfri kan ligge inntil (før eller etter) superfridag, uten mellomliggende kalenderdager, alternativt skal det være minimum 3 kalenderdager mellom superfridag, og weekendfri. anm: første innvilgede bidd er styrende for påfølgende bidd.
 • Piloten kan ikke requeste weekendfri i perioden 6 dager før planlagte aktiviteter (ferie, militærtjeneste, LOA, etc., som har en utstrekning som overstiger 6 dager) og 3 dager etter den planlagte aktivitet.
 • Weekendfri er ikke tillatt biddet i en mnd hvor det er planlagt annen fritid som tilfredsstiller kravet til weekendfri jf § 5 punkt 7.1 c, d).
 • Innvilget weekendfri kan i de tilfeller denne kommer i konflikt med skoleaktivitet, endres innenfor samme kalendermåned. En slik endring skal så langt det lar seg gjøre skje i samarbeid med berørt pilot.
 • Requests som er innvilget kan ikke endres av hverken den enkelte pilot eller SAS, såfremt de ikke bryter med noen av de ovenstående punkter.