Ja, men kun på lørdager og helligdager. Skal inneholde minimum 40 timer fri. Man kan søke om fritak fra enkeltstående fridager via Ask Planning-funksjonen på SAS Intra. Ellers så er hovedregelen at man skal ha minimum 2 fridager, inneholdende minimum 62 timer fri etter produksjon, og minimum 3 fridager etter 5 produksjonsdager. Det er også en begrensning på maksimalt 2 tilfeller av 4P-2F per måned.