Det er produksjon som avsluttes utenfor området regnet som hjemmebasetid, f.eks Standard timezone +2 til -2 regnet ift. Skandinavisk normaltid. Forøvrig har Longhaul egne bestemmelser (K-avtalen §5 punkt 14-18).

Referanse: K-avtalen

§5: Bestemmelser longhaul 

Punkt 14: Begrensninger av tjenestegjøring

 1. Ved tjenestegjøring med etterfølgende posisjonering til homebase i Skandinavia skal transport planlegges med første tilgjengelige flyforbindelse med SK-prefiks.
 2. Ved mer enn 5 timer mellom loc kof fra aktiv flyvning til loc koff posisjonering tilbyr SAS hotell.
 3. Følgende begrensninger gjelder for tjenestegjøring og hvile:

Flyving til og fra MIA skal planlegges med 3 piloter, uavhengig av at flytiden til denne destinasjonen outbound og homebound ligger under begrensningene i tabellen overfor.

*) Antallet schedulerte tjenestegjøringsperioder med en local night begrenses til en gang per pilot per kalendermåned, og maksimalt 6 8 ganger per kalenderår. Piloten kompenseres med 14 % av 100 % månedslønn per tjenestegjøringsperiode som overstiger 4 6.

Etter en tjenestegjøringsperiode >-7 med en local night planlegges piloten med minimum 4 kalenderdager fri fra tjeneste.

Hvis innholdet i dette punkt (*) bortfaller, erstattes «1 local night» under slipping ved standard TZD >-7 i skjemaet ovenfor, med «2 local nights».

Punkt 15: Rest on board

Hvile ombord avvikles i hvilearrangement, jf. OM-A. Pr 1.2.2016

Punkt 16: Fridager

 1. Piloten planlegges med minimum 72 timers fri fra all tjeneste ved ankomst til hjemmebase etter longhaulproduksjon. Etter øvrig tjeneste tildeles piloten hvile iht OM-A 7.1.pr 1.2.2016. Når en hvileperiode er planlagt understigende 3 kalenderdager fri fra tjeneste, skal etterfølgende hvileperiode planlegges med minimum 3 kalenderdager fri fra tjeneste.
 2. Ved bytte mellom flyvning på destinasjon i vestlig mot østlig retning, vice versa, skal det, når tidsforskjellen overstiger 4 timer i forhold til skandinavisk lokaltid, planlegges med minimum 4 kalenderdager fri fra tjeneste.
 3. Etter B2B flyvninger planlegges med minimum 5 kalenderdager fri fra tjeneste. 
  B2B er frivillig og anmodning om fritak skal skje senest med en måneds varsel til et årsskifte og denne anmodning binder piloten i 1 kalenderår dersom den innfris
 4. Ved uregelmessigheter tildeles hvile iht OM-A.

Punkt 17: Omdisponering

 1. For å kunne avvikle trafikken kan produksjonsdager omdisponeres.
 2. Hvis piloten får beskjed senest 12 timer før ny check in/standby start, kan check in/standby start tidligerelegges med opp til 7 timer ift. Den opprinnelige check in/standby start.
 3. Ved omdisponering skal piloten alltid sikres min. 72 timer fri ved ankomst til hjemmebase. Hvis planlagt fridag omdisponeres kompenseres piloten jf. §5 Punkt 7.2 b.
 4. Ved friskemelding etter sykdom skal piloten tilbake på opprinnelig schedule snarest mulig. Pilot som alene er kvalifisert på dobbeltaisle fly kan om nødvendig omdisponeres frem til fridager i annen fridagsperiode etter friskemelding.

Punkt 18: Standby

 1. Ved SB utkall kan piloten omdisponeres inntil de siste 2 fridager i den andre etterfølgende fritidsperiode.
 2. Når enkeltstående SB/BL legges umiddelbart før produksjon kan etterfølgende fridager ikke omdisponeres.
 3. Etter 5 SB dager i strekk uten utkall tildeles piloten 2 fridager.