Du kan ikke planlegges med mer enn 47,5 time, men i avviklingen kun du overskride begrensningen. Da skal du ha overtidsbetalt med 1% av 100% månedslønn for hver påbegynt halvtime over 47,5. Merk at overtidsbetalingen ikke gjelder dersom overskridelsen skyldes salg av fridag eller frivillig bytte av produksjon.