Endringer til publisert schedule som forsinkelser, avlysninger og diversions. Utkall på standby anses ikke som en uregelmessighet.