Ja og nei. Første standby start etter fri kan ikke tidligerelegges. Standby start på de påfølgende standby-dagene kan endres.