Generalforsamling og nytt styre i NSF


NSF avholdt generalforsamling torsdag 27. oktober, hvor det nye styret tiltrådte. Styret har konstituert seg som følger:

Leder: Roger Klokset

Nestleder: Ole Fredrik Knutsen

Operativ seksjon, leder: Atle Mikaelsen

Operativ seksjon, medlem: David Vojnovic

Personellseksjon, leder: Trond Henriksen

Personellseksjon, medlem: Lars Magnus Kirkhus

Leder Roger Klokset har vært i foreldrepermisjon siden 1. august, og kommer tilbake fra denne 1. desember. Inntil da vil Ole Fredrik Knutsen og Lars Magnus Kirkhus fortsette som fungerende leder og nestleder.

Generalforsamlingen takket avtroppende styremedlemmer Hallvard Tveit, Øystein Syrrist og Dagfinn Haakonsen for fantastisk innsats for fellesskapet gjennom mange år. Både Øystein og Dagfinn har sittet flere perioder i styret, mens Hallvard troner på toppen med 16 år i styret. Vi takker alle tre, nyt velfortjent fritid fremover!

Vi takker også medlemmene som møtte opp i Drammensveien 43 og deltok på generalforsamlingen og medlemsmøtet!

 

NSF-styret