Vi gleder oss over å ha fått en ny og moderne nettside. 

Her vil dere se mer oppdaterte nyhetssaker fra bl.a. NF og ECA, medlemssider som inneholder relevant informasjon for våre medlemmer, og en ny FAQ som er lettvint å bruke – denne vil bli fylt på etterhvert som styret har kapasitet til å utøke denne informasjonen. Den nye FAQen er tenkt å være en første instans for spørsmål våre medlemmer har i forbindelse med arbeidsrelaterte saker mm. Vi satser med dette på å få en nettside som vil være mer oppdatert og brukervennlig. Mye av relevant informasjon for NSF-medlemmer blir å finne på «medlemssider» som åpner for registrering på fredag 29.10 kl 1200.

Det har de siste årene blitt veldig lite aktivitet på NSF-forum, så dette blir nå lagt ned. Vi oppfordrer til gode diskusjoner på NSF-facebook.

Vi går nå over til en nettside som blir driftet av LO Media. I den forbindelse ønsker vi i NSF å gi en stor takk til vår webmaster Knut Erik Mehus for innsatsen og arbeidet han har lagt i NSFs hjemmeside alle disse årene.

Mvh NSF-styret