SPGs leder Martin Lindgren sier:

  • «SAS-ledelsen har konstruert en selskapsstruktur som bryter mot den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen. Hvis SAS kan opprette bemanningsselskaper og på den måten omgå overenskomster og avtaler med deres ansatte, hvorfor kan ikke andre bedrifter gjøre det samme? Dette er derfor en viktig kamp for alle skandinaviske arbeidstakere.»
  • «SAS-ledelsen må nå velge samarbeid fremfor konflikt med sine ansatte, det er den eneste muligheten selskapet har til å komme seg gjennom den finansielle krisen pandemien har satt SAS i. Pilotene har alltid vist stor velvillighet til å hjelpe selskapet gjennom kriser, og pilotene er klare til å ta ansvar igjen. Men hvem vil investere i en virksomhet som prøver å bli kvitt deg?»

Meklere fra tre land blir nå kalt inn for å prøve å hjelpe partene med å finne en løsning. Hvis ingen avtale kan oppnås gjennom mekling, kan en streik bryte ut 29. juni.

  • «Det hviler et stort ansvar på SAS-ledelsen for å unngå en mulig streik. Man har brukt mye ressurser på å bryte den skandinaviske modellen og angripe sine ansatte. Vi har stått overfor ultimatumer som er helt umulige å forholde seg til og som nå blir tvinger oss til å gå denne veien. Pilotene krever ikke mer enn at ledelsen forholder seg til partssamarbeidet og et seriøst arbeidsliv», avslutter Lindgren.

For mer informasjon, kontakt:

Norske SAS-flygeres Forening Roger Klokset

+47 901 12 663

roger.klokset@saspilot.no

SAS Norge Flygerforening Jan Levi Skogvang

+47 957 19 015

lskogva@online.no