I dag har NSF-styret konstituert seg. Et begivenhetsrikt år går mot slutten, og det er ingen tvil om at de utfordringene vi har hatt de siste årene har vært noen av de største NSF har hatt i hele sin historie.

Vår leder gjennom fire år, Christian Laulund, ønsket ikke gjenvalg i år og går dermed ut av NSF-styret. Vi har hatt en utrolig stødig leder i Christian, og det er vemodig å ikke få ha ham med videre. Samtidig så har de siste tre årene bydd på utfordringer som savner sidestykke. Takk Christian for at du har stilt opp for alle medlemmer og SAS-piloter på en så helhjertet og profesjonell måte!

Trond Henriksen og Øystein Syrrist ble gjenvalgt i årets valg, så det er med andre ord ingen andre endringer i styrets sammensetning enn at Christian trer ut. Roger Klokset er valgt som ny leder. Roger har vært nestleder i fire år, og vil lede et godt NSF-team i samarbeid med ny nestleder Ole Fredrik Knutsen.

Styrets sammensetning i 2021/22 blir da som følger:

  • Roger Klokset, leder
  • Ole Fredrik Knutsen, nestleder
  • Hallvard Tveit, leder økonomi seksjon
  • Øystein Syrrist, leder operativ seksjon
  • Atle Mikaelsen, operativ seksjon
  • Trond Henriksen, leder personellseksjon
  • Dagfinn Haakonsen, medlem personellseksjon
  • Ole David Manskow, varamedlem
  • Per Einar Moe, varamedlem

Mvh NSF-styret