Oppfølgingsstudie av «High Flying Risks» – medlemmer oppfordres til å svare!